Merve Davetiye

DAVETİYE METİNLERİ

1
?m?r boyu s?recek
mutlu beraberli?imizin ba?lang?c?nda
sizleri de aram?zda g?rmekten onur duyaca??z.
2
Birlikteli?imizin sonsuza kadar s?rmesi
Umudu ve Dile?iyle ortak ya?ant?m?za
ad?m att???m?z bu g?nde bizimle olman?z? dileriz.
3
?m?r boyu mutlulu?a imzalar?m?z? atarken sizlerin yan?m?zda olman?zdan b?y?k mutluluk duyaca??z.
4
Sevgi, sayg? ve anlay??la temelini att???m?z beraberli?imizi 
Sonsuza dek s?rd?rmeye karar verdik. Nikah (D???n) t?renimizde
Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyar?z.
5
.... ve .... 
Gelece?e do?ru atacaklar?
Bu ilk ad?m? beraberce y?r?mek
Ve mutlulu?u payla?mak ?zere
Sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyarlar.
6
.... ve .... 
mutluluklar?n? sizinle payla?maktan onur duyarlar?
7
D???n t?renimizde 
sizleri de aram?zda g?rmekten 
mutluluk duyar?z.
8
Beraberli?e ad?m att???m?z bu ?ok ?zel g?n?m?zde mutlulu?umuzu bizimle payla?man?z? diliyoruz.
9

Gere?i d???n?ld?
Birbirine kar?? mutluluk su?unu
?fa etmi? olduklar?ndan
Medeni Kanun\\\'un 4721 Maddesi\\\'ne g?re
Evlilik cezas?na ?arpt?r?lm??lard?r.
Sizleri de aralar?nda g?r?rlerse
Su?lar? ?m?r boyu
Mutlulu?a d?n??ecektir..

 

10

Allah ile ba?lad?k ?z?m?z?,
Peygambere verdik s?z?m?z?,
Mevlam ak eylesin y?z?m?z?,
Buyurun dostlar gelin beraber yapal?m d???n?m?z?...

 

11

Bekarl?k liman?ndan saadetler diyar?na mutluluk
adl? gemiyle yolculu?a ??k?yoruz.
Bizi u?urlamaya gelirseniz seviniriz.

12

G?rd?k sevdik birbirimizi, dualar birle?tirdi
Kalplerimizi Allah bozmas?n beraberli?imizi,
Bu beraberlikte s?z veriyoruz. Bilece?iz k?ymetimizi
D???n t?renimize bekleriz siz sevdiklerimizi.

13

G?rd?k sevdik birbirimizi, dualar birle?tirdi
Kalplerimizi Allah bozmas?n beraberli?imizi,
Bu beraberlikte s?z veriyoruz. Bilece?iz k?ymetimizi
D???n t?renimize bekleriz siz sevdiklerimizi.

14

G?rd?k sevdik birbirimizi, dualar birle?tirdi
Kalplerimizi Allah bozmas?n beraberli?imizi,
Bu beraberlikte s?z veriyoruz. Bilece?iz k?ymetimizi
D???n t?renimize bekleriz siz sevdiklerimizi

15

Hep bir a??zdan t?rk? s?yleyip hep beraber sulardan ?ekmek a??,demiri oya gibi i?leyip hep beraber, hep beraber s?rebilmek Topra??,ball? incirleri hep beraber yiyebilmek,y?rin Yana??ndan gayr? her ?eyde her yerde hep beraber! diyebilmek ??in, sizleri de d???n?m?ze bekleriz.

 

16

El ele tutu?urken saadet yolculu?una veda ediyoruz. Bek?rl???n sultanl???na, e?er u?urlamak isterseniz bizi d???n?m?ze bekleriz sizi.

 

17

Sadece hayat?m?z? de?il d??lerimizi, umutlar?m?z?, duygular?m?z? birle?tirdi?imiz bu g?nde i?imizdeki sevgiyi sizlerle payla?maktan mutluluk duyar?z.

18

Gelece?e do?ru atacaklar? bu ilk ad?m? beraberce y?r?mek ve mutlulu?u payla?mak ?zere sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarlar.

 

19

?yi g?n?m?zde mutluluklar?, k?t? g?n?m?zde?z?nt?leri bir ?m?r boyu payla?maya s?z veriyoruz.Sizleri de bu anlaml? g?n?m?zde yan?m?zda olmaya davet ediyoruz.

20

Bu ?ark?y? m?r?ldanarak edece?imiz ilk dans?m?zdaBo?az?n e?siz manzaras?na naz?r kadehlerinizde ?ampanya ve e?li?inde pastayla mutlulu?umuzuPayla?maya bekliyoruz.

 

21

D?nyan?n en anlaml? Evet\'ini dinlemeye haz?r m?s?n?z?

22

Bir sevda masal?n?n son b?l?m? olan nikah?m?z da T?m sevdiklerimizi aram?zda g?rmekten mutluluk duyar?z. D???n?m?ze konuk, mutlulu?umuza tan?k olur musunuz?

23

G?rd? g?zlerimiz sevdi kalplerimiz,hayat?n bahar?nda birle?ti ellerimiz.D???n?m?z var bizim hepinizi bekleriz.

 

24

?yi g?n?m?zde mutluluklar?,K?t? g?n?m?zde ?z?nt?leri,Bir ?m?r boyu payla?maya s?z veriyoruz.Sizleri de bu anlaml? g?n?m?zde yan?m?zda olmaya davet ediyoruz.

 

25

G?rd? g?zlerimiz sevdi kalplerimiz,hayat?n bahar?nda birle?ti ellerimiz.D???n?m?z var bizim hepinizi bekleriz.

26

Y?zlerimiz sevgiye d?n?k, ellerimiz kenetli, g?zel bir yolculu?a haz?rlan?yoruz. D???n t?renimizionurland?r?rsan?z mutlu oluruz...

 

27

Y?re?imizin ve sevgimizin g?t?rd??? yerdeyiz. Sizleri de orada, d???n t?renimizde aram?zda g?rmekten mutluluk duyaca??z.

 

28

Sevgi ?st?nd?r ama bilene, sevgi kar??l?kl?d?r ama sevene, ne mutlu sevipte sevilene, bekliyoruz sizi d???n?m?ze. Hayat bu, su misali b?kl?m b?kl?m aksa da, ya?am dedi?in ne ki, k???l?p olmu? damla, kal?c? olan dostluk, baki de?il ki d?nya, iste?imizdir olmak dostlarla bir arada.

 

29

Bir sevda masal?n?n son b?l?m? olan nikah?m?z da T?m sevdiklerimizi aram?zda g?rmekten mutlulukduyar?z. D???n?m?ze konuk, mutlulu?umuza tan?k olur musunuz?

 

30

Elveda gen?lik g?zel g?nlere, biz ?ok mutluyuz dar?s? sevenlere, bir yuva kuruyoruz ilerideki g?nlere, bizi sevenler gelsin d???n?m?ze mutlulu?umuzu g?rmeye.

 

31

Kenardan gidelim yol sizin olsun,Suyu biz i?elim ?erbeti sizin olsun,Evleniyoruz haberiniz olsun,Gelemezseniz can?n?z sa? olsun.

32

Karanl??? arkalar?nda b?rak?p, g?zlerindeki sevda g?ne?inin pe?inden y?r?d?kleri bu g?nde, sizleri de aralar?nda g?rmekten mutluluk duyarlar.

33

Karanl??? arkalar?nda b?rak?p, g?zlerindeki sevda g?ne?inin pe?inden y?r?d?kleri bu g?nde, sizleri de aralar?nda g?rmekten mutluluk duyarlar.

34

Seviyoruz dedik ayr? kalmayal?m,ku?lar gibi mutlu bir yuva kural?m,T?m dostlar?m?z? d???n?m?ze ?a??ral?m,Geleni ba??m?z?n ?st?nde, gelmeyeni g?nl?m?zde tutal?m.

35

Karanl??? arkalar?nda b?rak?p, g?zlerindeki sevda g?ne?inin pe?inden y?r?d?kleri bu g?nde, sizleri de aralar?nda g?rmekten mutluluk duyarlar.

 

36

Seviyoruz dedik ayr? kalmayal?m,ku?lar gibi mutlu bir yuva kural?m,T?m dostlar?m?z? d???n?m?ze ?a??ral?m,Geleni ba??m?z?n ?st?nde, gelmeyeni g?nl?m?zde tutal?m

37

Ya?am?    g?zellikleriyle,   zorluklar?yla,   g?zya?lar?yla,   h?z?n    ve mutluluklar?yla   ,her an?nda    payla?maya. . . .EVET

38

Hayat?m?z?n en do?ru karar?n? verip, ikimizde Evet diyoruz. Ve siz nezih dostlar?m?z? ?ahidimiz olarak bekliyoruz.

39

Gidiyoruz mutlu bir gelece?e g?n de?il ? ay de?il ? y?lDe?il bir ?m?r boyu beraberli?e tutu?tuk el ele, Sesleniyoruz bekar gen?lere en mutlu ?ey evlilik diye, Bekliyoruz sizleri de d???n (Ni?an) merasimine.

40

Ve bu inan?la birbirimizi sevip sayarak sadakat alevini Canl? ve s?cak Tutarak s?rekli bir ilgiyle birbirimize Yak?n olarak anlay?? ve sab?rla destek vererek Y?zlerimiz sevgiye d?n?k ellerimiz i? i?e g?zel bir Yolculu?a haz?rlan?yoruz d???n t?renimizi Onurland?r?rsan?z mutlu Oluruz.

 

41

Ay?e ve AliGelece?e do?ru atacaklar? bu ilk ad?m? beraberce y?r?mek ve mutlulu?u payla?mak ?zere sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarlar.

42

Ay?e ve AliGelece?e do?ru atacaklar? bu ilk ad?m? beraberce y?r?mek ve mutlulu?u payla?mak ?zere sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarlar.

43

Sevgimizi anlamak mutlulu?umuzu payla?mak istiyorsan?z Evlilik t?renimizde sizleri de aram?zda g?rmekten k?van? duyar?z.

44

D???n t?renimizde siz dost ve akrabalar?m?zla beraber olmaktan mutluluk duyaca??z...

 

45

Mutlulu?umuzun ilk basama?? olan d???n t?renimizde sizleri de aram?zda g?rmekten mutluluk duyaca??z...

46

Bir sevda masal?n?n son b?l?m? olan d???n t?renimizde t?m sevdiklerimizi aram?zda g?rmekten mutluluk duyar?z.

47

Bir sevda masal?n?n son b?l?m? olan d???n t?renimizde t?m sevdiklerimizi aram?zda g?rmekten mutluluk duyar?z.

 

48

En g?zel ?ey a?k, en de?erli ?ey sevgi, en ?nemlisi de sayg?.Biz kendimizde bunlar g?rd?k ve bir ?m?r boyu beraber ya?amak istedik. K?t?l?kten uzak s?ms?k? ellerimizle ba?lanmak istedik. Bekarl??a veda ederek evlilik yolunda y?r?mek istedik. Gelece?e beraber ilk ad?m? att?k. Sizleri de bu ?zel gecede g?rmekten onur duyar?z

49

Saadetin esaslar?ndan nik?h insan?n kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmas?d?r ki, her iki taraf sevgilerini, a?klar?n?, ?evklerini m?badeleetsinler ve lezaiz de birbirine ortak, gam ve kederli ?eylerde de yekdi?erine muavin ve yard?mc?olsunlar. Birlikteli?imizi evlili?e g?t?ren yoldamutlulu?umuzu sizinle payla?may? diliyoruz.

 


50

Filmin ad? : MUTLULUK S?resi : ?M?R BOYUBa?rollerde : ?.. ?.. Bilet ?creti : SADECE ALKI?Sevgili Dostlar, ? / ? / 2016 ?..G?n? Saat : ?. - ?. Aras?Mutluluk oyununda sahneleri birle?tirdik.Ve bug?n perdeyi a??yoruz. Perde, ya?am bizi ay?r?ncaya kadar inmeyecektir. Bu iki ki?ilik oyunun galas?nda hep birlikte olal?m.

51

Bir zaman t?nelinin sonsuzlu?unda en g?zel sevgiyibirlikte ya?ad?k her u?urumun kenar?nda, birlikte meydanokuduk r?zgara, g?ky?z?nden bir y?ld?z ?al?p ???k yapt?kgelece?imize, hayat?m?z?n bu en g?zel g?n?n? siz sevdiklerimizle payla?mak dile?iyle mutlulu?a ad?m ataca??m?z bu ?zel g?nde sizlerle birlikte olmaktan onur duyar?z.

52

Bu ?ark?y? m?r?ldanarak edece?imiz ilk dans?m?zdaBo?az?n e?siz manzaras?na naz?r kadehlerinizde?ampanya ve e?li?inde pastayla mutlulu?umuzuPayla?maya bekliyoruz.

 

 

53

En g?zel ?ey a?k, en de?erli ?ey sevgi, en ?nemlisi de sayg?.Biz kendimizde bunlar g?rd?k ve bir ?m?r boyu beraber ya?amak istedik. K?t?l?kten uzak s?ms?k? ellerimizle ba?lanmak istedik. Bekarl??a veda ederek evlilik yolunda y?r?mek istedik. Gelece?e beraber ilk ad?m? att?k. Sizleri de bu ?zel gecede g?rmekten onur duyar?z.

 

54

Saadetin esaslar?ndan nik?h insan?n kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmas?d?r ki, her iki taraf sevgilerini, a?klar?n?, ?evklerini m?badeleetsinler ve lezaiz de birbirine ortak, gam ve kederli ?eylerde de yekdi?erine muavin ve yard?mc?olsunlar. Birlikteli?imizi evlili?e g?t?ren yoldamutlulu?umuzu sizinle payla?may? diliyoruz.

 

55

Leyla ile Mecnunu g?rmemi?,Kerem ile Asl?y? duymam??,Ferhat ile ?irini bilmiyor olabilirsiniz.Titani?i de seyretmediyseniz.Bu f?rsat? sak?n ka??rmay?n.Bu b?y?k a?k?n nik?h/d???n gecesinde /g?n?nde, bizleri onurland?rman?z dile?iyle...

56

Hayat denen zor yolun sonsuzlu?unda en g?zel sevgiyi birlikte ya?ad?kHer zor an?n sonunda brlikte meydan okudukHayata mutlulu?a ilk ad?m att???m?z d???n t?renimizi siz sevdiklerimizle payla?mak dile?iyle.

 

57

Diyorlar ki,Tevhid ipi elimizdeNur Muhammed g?nl?m?zdeY?ce Kur\'an dilimizdeYar?n d???n vard?r bizdeD???n?m?z ne ?anl? a??l?? Kuran\' l?Davetlisi imanl?

58

G?rd?k sevdik birbirimizi, dualar birle?tirdiKalplerimizi Allah bozmas?n beraberli?imizi,Bu beraberlikte s?z veriyoruz. Bilece?iz k?ymetimiziD???n t?renimize bekleriz siz sevdiklerimizi.

59

Allah c.c\'?n emri peygamber efendimizin s?nnetiniYerine getirmek, islam toplumunun temelini olu?turanAileyi te?ekk?l ettirmek ve ak?p giden hayat?n i?indeKendimize dair yeni bir sayfa a?mak gayesiyle girmi?Oldu?umuz bu mukaddes yolda sizlerin hay?r dualar?n?zlaTe?rifleriniz bizleri onurland?racakt?r.

60

Hayat bir kitap.Ya?amak bu kitab?n sayfalar?n? aralamak...Kitab?m?z?n, ad? mutluluk olanBu b?l?m?n?n ilk sayfas?na imzalar?m?z? atarkenSiz dostlar?m?z?n daBuna ?ahitlik etmeleri bizi onurland?racakt?r.

 

61

Bekarl?k liman?ndan saadetler diyar?na mutlulukadl? gemiyle yolculu?a ??k?yoruz.Bizi u?urlamaya gelirseniz seviniriz.

 

62

Bu sevday? g?ne?in s?cakl???yla yar?na ta??mak istiyoruz!Bir zaman t?nelinin sonsuzlu?undaEn g?zel sevgiyi birlikte ya?ad?kHer u?urumun kenar?nda,Birlikte meydan okuduk r?zgara veG?ky?z?nden birer y?ld?z ?al?p ???k yapt?k gelece?imizesiz de?erli dostlar?m?z? bu mutlu g?n?m?zde yan?m?zda g?rmekten mutluluk duyar?z...

 

63

Bir g?l istiyoruz, koklad?k?a solmayacakBir sevgi istiyoruz, ya?ad?k?a bitmeyecekBir hayat istiyoruz, ?m?r boyu s?recekBir d?nya istiyoruz, g?ne?i hi? batmayacakBiz yuva kuruyoruz, hi? y?k?lmayacak kalplerimizSonsuza kadar ba?l? kalacak buna yemin ettik hepB?yle kalacak d???n t?renimizde sizleri de aram?zda g?r?rsekMutlulu?umuz bir kat daha artacak.

 

64

Allah ile ba?lad?k ?z?m?z?,Peygambere verdik s?z?m?z?,Mevlam ak eylesin y?z?m?z?,Buyurun dostlar gelin beraber yapal?m d???n?m?z?...

65

Gere?i d???n?ld?Birbirine kar?? mutluluk su?unu?fa etmi? olduklar?ndanMedeni Kanun\'un 4721 Maddesi\'ne g?reEvlilik cezas?na ?arpt?r?lm??lard?r.Sizleri de aralar?nda g?r?rlerseSu?lar? ?m?r boyuMutlulu?a d?n??ecektir.. 


66

?nsan sevdi mi? kalbini kanat?rcas?na sevmeli,G?k mavi bir emekle alk??lanmal?Bunu denizler kadar bir utanga?l?klaKo?mal? dalgalar?na insan sevdi miKalbine s??mayan bir a?kla sevmeli en ?ocukYerinden ba?lamal? yaniPi?kin ekmek kokusu gelmeli sonra.?nsan sevdi mi  di?er a?klar kendini fesh etmeli.Sizde bu sevgiye ?ahit olmak istiyorsan?z buyrun d???n?m?ze.

 

67

Birbirleri i?in ?arpan 2 kalpte s?ms?cak bir sevgi.Kendi ayaklar? ?zerinde durmayaKarar veren 2 gen? insan.Yavrular?n?n kendi kanatlar? ile u?mas?ndanMutluluk duyan 2 aile.B?yle bir mutluluk tablosuna dahil olmas?n??stedi?imiz dostlar?m?z? aram?zda g?rmekten mutluluk duyar?z.

68

Birbirleri i?in ?arpan 2 kalpte s?ms?cak bir sevgi.Kendi ayaklar? ?zerinde durmayaKarar veren 2 gen? insan.Yavrular?n?n kendi kanatlar? ile u?mas?ndanMutluluk duyan 2 aile.B?yle bir mutluluk tablosuna dahil olmas?n?stedi?imiz dostlar?m?z? aram?zda g?rmekten mutluluk duyar?z.